Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

Saygıdeğer Akademisyen Arkadaşlarım ve Çok Sevgili Öğrencilerim,

Araştırma-Planlama Rektör Yardımcılığı görevime, yüksek motivasyon ve pandemi dolayısıyla öğrencilere olan özlemimle başlamış bulunuyorum. ‘#ArgedeLiderYTÜ’ misyonuyla çıktığımız bu yolda; bunu gerçekleştirebilmek için yeniliklere, inovasyona ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Gençler, sizin inovatifliğinize inancımız çok yüksek. Siz istedikten sonra, bu yolda önünüzü açmanın bizim geleceğe yapacağımız en büyük yatırım olacağı kanaatindeyim. Sadece Ar-Ge’nin değil, Ar-Ge’nin ürüne dönüştürülebilmesi ve ticarileştirilebilmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Sanayi ve üniversitenin bilgi ve teknolojiye ilişkin farklı bakış açılarını ortak bir noktada buluşturarak iki taraf arasında köprü vazifesi görebilecek yapılar ekosistemde önem kazanır. Bu yapılardan biri olan Üniversitemizin Teknoparkı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2018 Genel sıralamasında, Tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında Türkiye’nin en başarılı Teknopark’ı seçildi. Bu eşsiz ekosistemde üniversite ile sanayi arasında köprü vazifesi üstlenmeye devam edeceğiz. Bizler bu ekosistemde üretilen bilgi ve teknolojiyi ürüne, sisteme ya da yeniliğe dönüştürüp pazara sunacağız. Çalışmalarımız Ar-Ge’ye olan talep ve arzın buluşması bakımından sanayi ve üniversiteler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi yönünde olacaktır.

Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak, Kalkınma Planlarında da yerini alan, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesi, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunulmasını artan bir ivmeyle devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Genç beyinlerimiz için ise bizler Üniversitemizin Ar-Ge çalışanları olarak, ülkemiz geleceğinde itici güç olacak “Z Kuşağı” için milli ve ahlaki değer ve öğretilerine sahip, teknoloji üreten, gelişmiş ülkeler ile rekabeti sağlayacak, kuşaklar arası çatışma yerine, kuşakların etkileşimi ve değişimi sinerjisinden yararlanacak yenilikçi ve girişimci modeller sunacağız. Ar-Ge alanında uluslararasılaşan bir üniversite modeli kurup yabancı araştırmacıların üniversitemizde çalışmalarına imkân sağlayacak bir ekosistemle Araştırma-İnovasyon-Ticarileşme üçgeninde çalışmalar geliştireceğiz. Bunların ışığında, akademi kültürünün şeffaflığıyla önce üniversitemizin, sonra da ülkemizin refahı için var gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Sevgi ve saygılarımla...

Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA
Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı

Bağlı Birimler

   

 

Hızlı Erişim

 

Sık Sorulan Sorular

-DTVT birim koduna bu linkten erişebilirsiniz.

-AYDEK değerlendirme süreci işlemlerine bu linkten erişebilirsiniz.

-Kitap basım süreci işlemlerine bu linkten erişebilirsiniz.