Haber ve Duyurular» DAHA FAZLA
YTÜ AYDEK Yönergesi Uygulama Esasları yayımlandı

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi Uygulama Esasları ile ilgili alınan 10.06.2021 tarih ve 2021/05-12 sayılı Senato Kararı eki için tıklayın.