AYDEK
 • *1) Her bir Fakülte bünyesinde Akademik Atama ve Yükseltme Komisyonu oluşturulur. Akademik Atama ve Yükseltme Komisyonu, bölümler ve bilim alanları arasında denge gözetilerek Fakülte Yönetim Kurulunca Profesörler arasından seçilecek en az iki üyeden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır.

  (2) Yapılan başvurular, Akademik Atama ve Yükseltme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon, ön değerlendirme işlemini AYDEK sistemi üzerinden gerçekleştirir ve ön değerlendirme raporu sisteme yüklenir ve ilgili Dekanın onayına sunulur.

  (3) Asgari koşulların altında kalan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ön değerlendirme sonuçları başvuru tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde (akademik tatil dönemi hariç) adaylara bildirilir. Asgari başvuru koşullarını sağlayamadığı değerlendirilen adaylar bildirim tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde itiraz edebilir.

  (4) İtirazlar, AYDEK Üst Kurulu tarafından değerlendirilir. AYDEK Üst Kurulu ilgili Rektör Yardımcısının Başkanlığında, Senato tarafından Profesörler arasından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. AYDEK Üst Kurulunun görev süresi 2 (iki) yıldır.

  (5) Yapılan ön değerlendirme sonucu asgari başvuru koşullarını sağlayan adaylar, bilim alanına uygun ve ilan edilen kadrolara başvurma hakkını elde eder.

 • * Profesörlük, Doçentlik  ve Doktor Öğretim Üyesi kadro ilanlarına yapılacak başvurular için aşağıdaki linkten başvurunuzu yapabilirsiniz.

               AYDEK 2021 Yönergesi

               AYDEK Uygulama Esasları

               https://aydek.yildiz.edu.tr/

 • * Doktor Öğretim Üyeliği görev süresi uzatımı başvuruları için hala 2014 AYDEK Yönergesi geçerlidir. Yönergeye göre CD ortamında hazırlanan dosya ıslak imzalı dilekçe ile fakülte üzerinden tarafımıza iletilir.

* Doldurulması gereken formlar;

               AYDEK 2014 Yönergesi

              1.) FR-0793-AYDEK Dilekçe Formu

              2.) FR-0001-Ders Yükü Bildirim Formu

              3.) FR-0384-Görev Süresi Uzatımı Formu

*AYDEK sistem yöneticileri için hazırlanan eğitim videosu için tıklayınız.