ETİK KURULU
  • * Üniversitemiz mensupları tarafından insan katılımcılar ve insanın etkileşim içinde bulunduğu tarihi eser ve kültürel varlıklar üzerinde yürütülecek, yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların etik konularını inceleme  süreçleri Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi gereğince Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
  • * İhlal konularının incelenme süreçleri ise Üniversitemiz Akademik Etik Kurulu Yönergesi kapsamında fakültelerin  Rektör Yardımcılığımıza konuyu iletmesi üzerine başlatılarak yürütülür.

* Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yapılacak başvurular için tıklayınız.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi için tıklayınız.
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi için tıklayınız.