BASIM - YAYIM
  • Kitap basım başvurusunda bulunacak akademisyenlerimizin ISBN/ISSN istenen yayına yönelik kısa bilgilerin de bulunduğu bir dilekçe ve basılacak yayının örnek nüshası CD’de hazırlanarak bölüme başvuruda bulunulmalıdır. Bölüm üzerinden fakülteye iletilen başvurular Fakülte Yayın Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun görülen talepler Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile YTÜ Araştırma ve Planlama Rektör Yardımcılığı’na iletilir. Araştırma ve Planlama Rektör Yardımcılığı Yayın Komisyonu tarafından incelenecek olan yayınınıza ait karar Üniversitemiz Yönetim Kurulu’na iletilir. Üniversite Yönetim Kurulu’nda alınan karar yazısı Kütüphane ve  Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Basım Yayın Merkezi Müdürlüğüne iletilir. Bu aşamadan sonra basım süreçleri başlatılır. (Ders kitabı basımlarında kitap masraflarının belirlenmesi için tekrar Yayın Komisyonu ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı alınır.)

            YTÜ Yayım Esasları Yönergesi