PROJE BİLGİLERİ

AB Projeleri için Gerekli Olan Bilgiler:

- PARTNER IDENTIFICATION FORM tıklayın.

İSTKA Projeleri için Gerekli Olan Bilgiler:

- DTVT Kodları için tıklayın.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği, hızlı ve tam bir şekilde vererek kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve araştırma faaliyetlerinin, nitelik ve nicelik açısından üniversitemizin kalitesini yükseltmek amacıyla bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelere aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

* BAP Projeleri

* TÜBİTAK Projeleri

* TÜSEB Projeleri

* TAGEM Projeleri

* Kültür ve Turizm Bakanlığı Projeleri

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

* Kalkınma Bakanlığı

 

Üniversitemiz öğretim üyelerinin son 10 yılda başarı ile sonuçlanan projeleri yer almaktadır. TÜBİTAK başta olmak üzere, İSTKA, SANTEZ, TAGEM, TÜSEB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi ulusal kurumlar ve uluslararası kaynaklarla fonlanmış bu projeler; birçok ulusal ve uluslararası çıktı ile ülkemizin bilim ve teknoloji odaklı gelişimine katkı sağlamıştır. Emeği geçen tüm hocalarımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız.

 
Katalog için tıklayınız.