UYGAR

 

Uygulama Merkezi açma esasları:

- YÖK yazısı

- Eki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» YTÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

» YTÜ Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi

» YTÜ Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Biyomekatronik ve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi

» YTÜ Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Istanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Konut ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi

» YTÜ Sultan II. Abdülhamid  Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Tarihi Mirası Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Türkçe ve Yabancı Dil  Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi

» YTÜ Ulaştırma Uygulama-Araştırma Merkezi

» YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi-ICUS

» YTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi

» YTÜ Yıldız Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi